Kustkohast saada informatsiooni linnugripi leviku kohta?

Vastavalt väljatöötatud epideemiatõrje plaanile saadab Eesti Sanitaarkarantiinitalitus (ESKT) üks kord kuus Autoettevõtete Liidule välja infot nakkushaiguste epidemioloogia kohta. Nii annab ESKT igakuiselt ülevaate eriti ohtlikest nakkushaigustest ning nende levikust maailmas.

Saamaks operatiivsemail viisil informatsiooni eriti ohtlike viirushaiguste leviku kohta (seahulgas linnugripp), soovitab Autoettevõtete Liit pöörduda EKST kodulehele: http://www.tervisekaitsetalitus.ee/index.php?msgid=8

Eesti Sanitaarkarantiinitalitus organiseerib ja teostab karantiini- ja sanitaarjärelevalvet lennunduses, raudteel  ja autotranspordis (rahvusvahelised bussiliinid). ESKT sanitaarkarantiini oskond töötab aadressil: Narva mnt 48.
Ööpäevaringse valvetelefoni numbrid on – lauatelefonil: 6943751, mobiilil: 5037 506.

Vajalikku lisateavet linnugripiga seoses saab lugeda ka Põllumajandusministeeriumi lindude gripi infoportaalist: http://www.linnugripp.ee/

Lisaks on alates 13.märtsist avatud tasuta infotelefon 1676, mis avatud tööpäeviti kell 9.00-18.00. Teistel aegadel saavad inimesed jätta oma teated ja küsimused automaatvastajale.