Bussijuhtidel peab olema ette näidata ametikoolituse läbimist tõendav dokument

Alates 2006. aasta 1. jaanuarist kehtib nõue, mille alusel peab bussijuhtidel olema kontrollimiseks esitada ametikoolituse tunnistus. Ametikoolituse läbimist näitavat dokumenti võib kontrollida politsei.

Vastavalt liiklusseaduse paragrahvile 74 on dokumendi puudumine karistatav. Ametikoolitust tõendava dokumendi puudumist käsitletakse kui sõitjateveo nõuete rikkumist ning selle eest on ette nähtud rahatrahv kuni 100 trahviühikut.

Veoautojuhtidele ja taksojuhtidele antud nõue hetkel veel ei laiene. Veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitust tõendava dokumendi esitamise nõue rakendub alates 01.01.2007.

Praegu käibel olevad ametikoolitustunnistused kehtivad viis aastat alates väljaandmise kuupäevast. Pärast kehtivuse lõppu on ettenähtud täiendkoolitus. Juht saab koolitustunnistuse vastavalt kehtivale õppekavale.

Ametikoolituse läbiviijate nimekirja saate siit