AL edastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile oma seisukoha seoses kabotaa?vedude korraldamisega

Autoettevõtete Liit edastas MKM-ile arvamuse seoses kabotaa?vedude korraldamisega Eestis. Olles küsinud arvamust enam kui sajalt riigisiseselt vedajalt ning arutanud sama küsimust liidu liikmeskonnaga, esitas Autoettevõtete Liit ministeeriumile ettepaneku avada veoturg liikmesriikide vedajatele välja arvatud Läti, Leedu ja Poola vedajad. Autoettevõtete Liit leiab, et veoturu avamine Läti, Leedu ja Poola vedajatele võib endast kujutada märkimisväärset ohtu eesti vedajate finantsstabiilsusele.

Enne teise ühinemisjärgse aasta lõppu tuleb liikmesriikidel teatada Euroopa Komisjonile kas nad avavad autokaubaveoturu oma territooriumil või pikendavad tähtaega veel kahe aasta võrra. Üleminekumehhanism toimib süsteemi 2+2+1 alusel, mis võimaldab kabotaa?vedude reguleerimist ülemineku aja (ühe aasta) vältel. Täielik üleminek kabotaa?vedude liberaliseerimisele on kõikidele liikmesmaadele ette nähtud kuupäevaks 01.05.2009.