EAS-i ja Autoettevõtete Liidu koostöös said ametitäiendkoolituse tunnistuse 91 veokijuhti

Tänaseks lõpule jõudnud, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetusel läbi viidud projektide raames läbisid kohustusliku täiendkoolituse kokku 91 elukutselist veokijuhti. Euroopa Liidu Struktuurifondidest toetatud projektide partneriteks olid Autoettevõtete Liit, OÜ A-Autom ja Paide Kutsekeskkool.

Käesoleva aasta jaanuaris rakendus nõue, mille kohaselt peab tasulisel autoveol töötaval autojuhil olema esitamiseks ametitäiendkoolituse läbimist tõendav tunnistus. Projektid EU25822 ja EU26061 toetasid ettevõtteid AS Auto Jõhvi ja AS Assotrans nimetatud koolituse läbiviimisel. Koolitused toimusid 2006. aasta lõpus ning tagasid sellega ettevõtete jätkuva nõuetekohase tegevuse autotranspordi teenuse pakkujana.

Täiendkoolitusel osalenud veokijuhid läbisid 35-tunnise õppetsükli ning sooritasid eksami. Eksami sooritanuile väljastati AVS § 28 ning teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 kohane autojuhi ametikoolituse tunnistus.

Autoettevõtete Liit hindab tehtud koostööd kõrgelt ning peab läbi viidud koolitusi väga tähtsaks. Lisaks kehtivate nõuete täitmisele, aitab autojuhi ametikoolitus kindlasti kaasa autojuhtide töö efektiivsuse tõusule ning liiklusohutuse suurendamisele.

Loe Euroopa Liidu struktuurifondidest