Koostööleping ausa konkurentsi tagamiseks transpordisektoris

Täna sõlmisid Autoettevõtete Liit ja Maksu- ja Tolliamet koostööleppe, mis tõhustab kahe organisatsiooni omavahelist infovahetust ning lubab korraldada turu korrastamise huvides ühiseid koordineeritud tegevusi.

AL-i initsiatiivil sõlmitud kokkuleppe põhieesmärgiks on aidata kaasa autotranspordisektori jätkusuutlikule arengule ning propageerida ausat maksukäitumist. Liit soovib propageerida ausa konkurentsi tavasid ning tagada seeläbi ettevõtete usaldusväärsus oma klientide ja riigi ees.

Autoettevõtete Liit mõistab karmilt hukka äriühingute tegevuse, kes kasutavad turueelise saavutamiseks ümbrikupalkade maksmist, reaalse käibe varjamist ning aktsiisivaba ja fiktiivse kütuse kasutamist. Ebaterve konkurentsi tõttu jääb riigile igal aastal tasumata olulisel määral riigimakse, mistõttu on transporditurul korra loomisest huvitatud ka Maksu- ja Tolliamet.

Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe peab AL-i algatust väga tervitatavaks: „Tulevikus võiksid kõik tõsiselt võetavad ettevõtted kuuluda erialaliitudesse, saades seeläbi kindluse, et kõik konkurendid tegutsevad turul võrdsetel alustel“, sõnas Veermäe.