Autoettevõtete Liit osaleb ühistranspordipoliitika foorumil

Autoettevõtete Liit osaleb 20.-21. veebruaril Poolas Wroclavis toimuval konverentsil, mis käsitleb EL-i ühistranspordipoliitika suundi tulevikuks. Üritusele on kutsutud osalema mitmeid AL-iga sarnaseid assotsiatsioone üle Euroopa.

Konverentsil tulevad arutlusele mitmed Euroopa Liidu transpordipoliitika sõlmküsimused. Muuhulgas kõneletakse era- ja avaliku sektori rollidest kohalike liinivedude korraldamisel ja võimalustest ausa konkurentsi tagamiseks turul.

Hetkel kehtiv avalikku liinivedu reguleeriv EL-i õigusakt pärineb aastast 1969 ning juba mõnda aega käivad pingutused uue regulatsiooni väljatöötamise nimel. Wroclavi kohtumise eesmärgiks on veelkord formuleerida oma seisukohad ning edastada need Euroopa Parlamendile. Autoettevõtete Liidust osaleb foorumil sõitjateveo spetsialist Ivo Volt.