Riigikogu võttis vastu transpordi arengukava

24.01.2007 võeti riigikogus teisel lugemisel vastu „Transpordi arengukava 2006-2013“. Arengukava näeb ette ulatuslikke investeeringuid teedesse, sadamatesse ja lennujaamadesse ning ohutu liikluse tagamisse.

Arengukava näeb ette ka kõigi transpordiliikide küsimustega tegeleva transpordikomisjoni moodustamist, mis käsitleks erinevaid transpordiliike ühtse ja teineteist täiendava süsteemina.

Loe ETTK uudist siit
Loe vastu võetud eelnõu menetlusetappide kohta siit
Transpordi Arengukavaga saab tutvuda siin