Autoettevõtete Liitu külastas Linja-autoliitto delegatsioon

23. augustil külastas Autoettevõtete Liitu Soome bussiettevõtteid ühendava Linja-autoliitto delegatsioon. Soome bussivedajate sooviks oli põhjalikumalt tutvuda Eesti ühistranspordi korraldusega ja kolleegidega mõtteid vahetada. Autoettevõtete Liidul ja Linja-autoliittol on aastatega kujunenud tihedad koostöö- ja sõprussidemed, on palju ühiseid kokkupuutepunkte ja sarnaseid lahendamist vajavaid probleeme. Vastastikune kogemuste vahetamine aitab paremini kaasa rääkida mõlema riigi transpordipoliitika kujundamisel.