Riigi ühistranspordipoliitika on täielikult läbi kukkunud

Eile toimunud Autoettevõtete Liidu juhatuse koosolekul avaldasid Eesti suuremate bussiettevõtete juhid imestust uudise üle, mille kohaselt jätkab Harju maakonnas bussitransporditeenuse osutamist senine vedaja, kes oma varasema tööga on veenvalt tõestanud, et ta ei suuda pakkuda Harjumaa elanike ootustele vastavat teenust.

“Fakt, et peale kaks aastat kestnud põhjalikke ettevalmistusi riigihanke konkursi läbiviimiseks Harju maakonna bussiliinide teenindaja leidmiseks oli Harjumaa Ühistranspordikeskus sunnitud võitjaks kuulutama selgelt alla teenuse omahinna pakkumise teinud AS-i Harjumaa Liinid, näitab ilmekalt riigiaparaadi suutmatust efektiivselt kavandada ja korraldada Eesti ühistranspordisüsteemi.”, kommenteeris Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori. “Põhimõte, mille kohaselt tellija on sunnitud tegema otsuse vaid kõige odavama pakkumise kasuks, hoolimata majandusekspertide antud hinnangust teenuse omahinnale ning vedaja senisest ebarahuldavast teenuse osutamisest samas piirkonnas isegi kõrgema hinna eest kui ta edaspidiseks küsib, on täiesti absurdne.”, lisas Tori.

Autoettevõtete Liit on mitmeid aastaid selgitanud nii poliitikutele kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikele, et alates 2000. aastast kehtiv nõue korraldada regulaarselt riigihanke konkursse maakonnaliinidele uute vedajate leidmiseks, ei soodusta mitte mingilgi määral osutatava teenuse kvaliteedi paranemist; ei võimalda avaliku sektori kulutuste vähenemist, pigem suurendab kulutusi; ega meelita elanikkonda ühistransporti rohkem kasutama. Sunnitud konkursid toovad endaga kaasa vaid lõputuid kohtuvaidlusi, ebastabiilsuse teenuse osutamisel ja investeeringute katkemise ning põhjendamatu turu ümberjagamise. Liidu väiteid ei ole aga arvesse võetud ja seniseid probleeme hangete läbiviimisel on põhjendatud väheste kogemuste või hankeid korraldavate ametnike ebapädevusega. Seetõttu oodati Harjumaal korraldatavast hankest ühte head näidet, kuidas avaliku konkursi abil on võimalik maakonna ühistranspordisüsteemi kliendisõbralikuks muuta seeläbi, et konkursil hinnatakse pigem kvaliteedikriteeriume kui küsitavat rahasummat. Ligi kolm aastat tagasi moodustatud Ühistranspordikeskus tegi selle nimel tugevat tööd, kuid lõpptulemus on ikkagi sama: kehtiva seadusandliku baasi juures oldi sunnitud tegema otsus kõige madalama hinna pakkuja kasuks. Arvestades seda, et AS Harjumaa Liinide poolt uus küsitav hind on isegi madalam kui seni teenuse osutamise eest saadud summa, võib vaid kaasa tunda Harju maakonna elanikele, kes ka edaspidi on sunnitud kasutama ühistransporditeenust mille usaldusväärsuses ja kvaliteedis ei saa kunagi kindel olla. Riigi puuduliku ühistranspordipoliitika tulemusi peavad kahjuks omal nahal taluma tavalised bussireisijad.