Autoettevõtete Liit arutab bussinduse põhiprobleeme Ida-Virumaal

Autoettevõtete Liit korraldab 5. aprillil Ida-Virumaal sõitjateveo ettevõtete nõupidamise. Jõhvis, Viru Maavalitsuse ruumes toimuval nõupidamisel osalevad maavalitsuse ja bussifirmade esindajad.

Nõupidamise käigus antakse asjaosalistele ülevaade Ida-Virumaa bussiliiklusest ning valdkonna vajalikest arengutest lähiaastatel. Nimetatud teemal esineb ettekandega Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Valentina Lunina.

Nõupidamise põhieesmärgiks on Ida-Virumaa bussinduse põhiprobleemide kaardistamine mõttetalgute korras ning lahendusettepanekute otsimine. Arutelu küsimusi suunab AL-i sõitjateveo spetsialist Ivo Volt.