AL korraldab liiklusjärelevalve alase nõupidamise

Arutamaks olukorda seoses professionaalse autotranspordi liiklusjärelevalvega, toimub Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei eestvedamisel Pärnus 26.-27. aprillil nõupidamine, kus osalevad olulisemad valdkonnaga seotud huvigrupid.

Kahepäevasele üritusele on kutsutud, lisaks Eesti politseiprefektuuride liiklusjärelevalve eest vastutavatele politseiametnikele: Julgestuspolitsei, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse, Tööinspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad. Nõupidamiste teisest päevast võtavad osa ka transpordiettevõtete esindajad.

Nõupidamise eesmärgiks on kaardistada liiklusjärelevalve küsimustes esile kerkinud probleeme ning otsida neile toimivaid lahendusi. Nõupidamine on kantud soovist väärtustada erinevate sidusrühmade vahelist koostööd. Nõupidamise tulemusena sündinud ettepanekud edastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Toimiva liiklusjärelevalve aluseks on toimiv koostöö. Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori: „Maanteeliiklust ja selle järelevalvet tuleb vaadelda ühtse süsteemina. See peab
toimima arukalt ja efektiivselt.“