Veoautodele tuleb paigaldada täiendavad tahavaatepeeglid

Euroopa Liidu direktiiv kohustab varustama veoautod täiendavate tahavaatepeeglitega hiljemalt tänavu 31. märtsiks.

Kõik veoautod  N2  (täismass 3,5 kuni 12 tonni) ja N3 kategooriates (täismass üle 12 tonni), mis on esmakasutuses alates 1. jaanuarist 2000,  peavad hiljemalt 31. märtsiks paigaldama sõitjapoolsele küljele lainurkpeegli (IV klass) ja lähivaatepeegli (V klass). Viimastel aastatel ehitatud veokitel on see nõue õnneks juba täidetud.

Nõue ei ole kohustuslik N2 kategooria sõidukitele, mille täismass ei ületa 7,5 tonni, kui neile ei ole võimalik paigaldada lähivaatepeeglit viisil, mis  vastaks järgmistele nõuetele:

– ükski peegli osa ei ole madalamal kui 200-210 sentimeetri kõrgusel maapinnast, olenemata reguleerimisasendist siis, kui sõiduk on koormatud täismassini;

– peegel on juhi kohalt täielikult nähtav.

Euroopa Komisjoni ning liiklusohutusealaste töögruppide analüüsi tulemusena selgus, et raskeveokite juhid, kes ei näe oma sõiduki kõrval või vahetus läheduses külgmises pimealas viibivaid teisi liiklejaid, põhjustavad  ülesõitudel ja ristmikel palju liiklusõnnetusi.  11. juulil 2007 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2007/38/EÜ, millega kehtestati nõuded Euroopa Liidus registreeritud raskeveokitele peeglite paigaldamise kohta.

Eelkõige on otsus suunatud jalakäijate, jalgratturite ja mootorratturite kaitsmisele, keda ohustavad kõige enam veoautode sõitjapoolsel küljel asuvast külgmisest pimealast tingitud ohud. Selliste õnnetuste kõige sagedasem põhjus on selles, et raskeveoki juht ei märka parempööret sooritades jalakäijat või jalgratturit. Analüüside põhjal hukkub Euroopas hinnanguliselt igal aastal ligi 400 inimest, kuna raskeveokite juhid ei näe oma sõiduki kõrval või vahetus läheduses viibivaid teisi liiklejaid.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium