Kohtusid AL ja ETTA juhatused

Täna kohtusid Autoettevõtete  Liidu (AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate (ETTA) juhatused, et arutada olukorda transpordi tööjõuturul.
ETTA taotleb endiselt bussijuhtide miinimumpalga tõstmist sellel aastal. AL liikmed arutavad teemat lähiajal ühiselt, kuid vestlustest vedajatega on  jäänud kõlama selge sõnum, et sel aastal bussijuhtide miinimumpalga määra tõsta ei ole võimalik.
See ei tähenda, et mitte keegi mingil juhul palka ei tõsta. Mõni ettevõtja võib mõnes piirkonnas stabiilsete tellimustöödega ka palka tõsta, selleks, et motiveerida paremaid töötajaid. Kuid tänaseks kujunenud majandusolukorras ei saa nõuda kõigilt ettevõtjatelt kõigi töötajate palga tõstmist võrdsel määral.
See viiks osad ettevõtted pankrotini ja töötajate töötuks jäämiseni. Ettevõtjad on täna seisukohal, ja seda jagab ka väga suur osa bussijuhtidest, et sel aastal on peamine eesmärk töökohtade ja sissetuleku säilitamine, mitte iga hinna eest palga tõstmine ja seetõttu osade töötajate töö kaotamine.