Vedajad talve tulekuks valmis

Autoettevõtete Liidu hiljutisel kohtumisel Maanteeameti esindajatega keskenduti talvisele liiklusohutusele Eesti teedel. Tutvuti Maanteeameti talvise töökorraldusega ning arutati erinevaid võimalusi vedajate ja ametkondade tõhusamaks koostööks turvaliste teeolude tagamisel.

Maanteeamet tutvustas maanteeinfosüsteemi põhimõtteid ning kutsus vedajaid üles teavitama ohtudest maanteedel. Kõikide teekasutajate käsutuses on maanteeinfokeskuse tasuta lühinumber 1510, kuhu saab teatada liiklusohtlikest aukudest, vajaliku liiklusmärgi puudumisest või muudest liiklustakistustest teedel. Sama informatsiooniga võib pöörduda ka hooldepiiride teabetahvlitel näidatud telefoninumbrile. Operatiivne infovahetus aitab tagada liiklusohutust teedel.

Autoettevõtete Liidu üldkogu kohtumisel maanteeameti esindajatega arutati ka Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee võimalike liikluspiirangutega seonduvat. Vedajad said võimaluse veelkord tutvustada oma seisukohti antud küsimuses. Maanteeameti nimel kõnelesid teehoiu osakonna juhataja Rain Hallimäe ning analüüsi- ja infobüroo juhataja Sirje Lilleorg.

Maanteeinfot reaalajas vaata Maanteeameti kodulehelt