Seadusemuudatus külvab segadust

1. jaanuaril 2007 jõustunud seadusemuudatus suurendab tasuta sõiduõigusega isikute ringi. Alates käesolevast aastast saavad tasuta sõiduõiguse sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad. Arusaamatuste ennetamiseks peab Autoettevõtete Liit siinkohal oluliseks muudatustega seonduvat selgitada.

Hiljuti jõustunud „Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus“ annab tasuta sõiduõiguse ka raske- või sügava nägemispuudega isiku saatjale, kui nägemispuudega isikul ei ole kaasas saatvat juhtkoera. Seejuures tuleb raske nägemispuudega isikul jätkuvalt oma sõidu eest tasuda. Sügava nägemispuudega isikul säilib tasuta sõidu õigus.

Sügava nägemispuudega isiku ja tema saatja tasuta sõiduõiguse eelduseks on sügavat puuet tõendav dokument. Raske nägemispuudega isiku saatja saab tasuta sõiduõiguse saadetava isiku rasket nägemispuuet tõendava dokumendi alusel.

Autoettevõtete Liit on seadusemuudatusest praeguseks informeerinud kõiki oma liikmesettevõtteid.

Kõnealuse seadusemuudatuse teksti loe siit
Ühistranspordiseadust loe siit