Vedajad, koolitajad ja ametnikud õppisid veoseid kinnitama

31. oktoobril toimus Autoettevõtete Liidu eestvedamisel veoste kinnitamise õppepäev. Veoste nõuetekohasest kinnitamisest jagas praktilisi teadmisi Saksamaa koolitaja Thomas Döhler. Thomas Döhler on 25 aastase raskeveokite kontrollimise kogemusega liikluspolitseinik, kes tänaseks on pensionil ning keskendunud kutseliste juhtide täienduskoolitusele. Döhleri loengute põhiteemadeks ongi veoste kinnitamine ning sõidukijuhi töö- ja puhkeaeg.

Tallinnas toimunud koolitusel osalenud said peale teoreetiliste teadmiste omandamist õpitut kohapeal kohe praktikas rakendada. Õppepäeval osalenud jäid väga rahule, sest koolitaja oskas kogu vajaliku info anda edasi lihtsalt ja loogiliselt. Õppepäeval räägitu aitas saksa keelest eesti keelde vahendada Bonni ülikooli doktorant, liikluspsühholoog Gunnar Meinhard.