Autojuhtide alampalk tõuseb 620 euroni

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit allkirjastasid täna riigisisese veoseveo üldtöökokkulepe, millega siseriiklikke vedusid teostavate kutseliste autojuhtide minimaalne kuupalk tõuseb 620 euroni ja tunnitasu 2,85 euroni.

Lepe jõustub käesoleva aasta 1. novembril ja selles sisalduvad töötasu ning töö- ja puhkeaja reegleid on kohustuslikud täita kogu sektorile.

Autoettevõtete Liit ja Transpordi Ametiühing alustasid läbirääkimisi uue palgakokkuleppe sõlmimiseks siseriiklikus autoveosektoris käesoleva aasta augustis. Palgaleppe peamiseks eesmärgiks on autojuhtide palgataseme ühtlustamine.