Vedajad kogusid infopäeval uusi teadmisi

9. oktoobril toimus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli tehnikamajas järjekordne Vedaja infopäev. Taolist infopäeva on Autoettevõtete Liit koostöös partneritega korraldanud juba alates 2003. aastast.

Käsitletud teemad olid mitmetahulised ja vajavad läbiarutamist ning selgitamist jätkuvalt.

Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Priit Tuuna rääkis veoste õige kinnitamise olulisusest. Politsei kontrollimiste käigus üles võetud pildimaterjalist võis näha, milline on veoste kinnitamisel tegelik olukord ja mis võib juhtuda valesti kinnitatud või hoopis kinnitamata jäetud veostega õnnetuste korral.
Veoste kinnitamise koolitus nii autojuhtidele kui veoettevõtjatele on äärmiselt vajalik, sest teadmised selles valdkonnas on paljudel puudulikud.

Vastutuse jagunemisest kauba kahjustumisel veoahela erinevatel etappidel rääkis Jaan Lepp DSV Transport ASist. Jurist Elis Kochberg rääkis võlaõigusseaduse veolepingust ja vedaja vastutusest ning sellega seonduvatest probleemidest. Veolepingu teema tekitas kuulajates elavat vastukaja ja tõstatas mitmeid seadusandjatele suunatud küsimusi.

MKM teede ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel selgitas, mida toovad vedajatele kaasa rasked õigusrikkumised autoveol.
Unisusest autoroolis, selle põhjustest ja ohtlikest tagajärgedest rääkis kuulajatele pulmonoloog MD Erve Sõõru Eesti Unemeditsiini Seltsist.
Maanteeameti esindajad Andrus Kross ja Kristjan Duubas tutvustasid kuulajatele Maanteeameti poolt pakutavaid liiklusinfo teenuseid ja projekti „Tark tee“ kasutusvõimalusi. Tulede õigest kasutamisest veokitel rääkis Rein Einer.
Uut rehvide märgistuses tutvustas Eesti Rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme.

Infopäeva kuulajaskond oli rohkearvuline ja ettevõtjad peavad selliste ürituste korraldamist jätkuvalt vajalikuks.