Uus määrus turvalise bussiliikluse heaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus karmistab nõudeid bussirehvidele. Alates 1. oktoobrist 2007. peab bussidel kasutama rehve, mille mustri jääksügavus on vähemalt 3 millimeetrit.

Nõue hakkab kehtima ühistranspordiseaduse tähenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu teenindavatele bussidele (M2 ja M3 kategooria sõidukid) ja bussirongidele ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 1. maini.

Autoettevõtete Liidu hinnangul on määruse vastuvõtmine igati tervitatav. Enamik bussivedajaid täidab määruses sätestatud rehvinõudeid niigi. Autoettevõtete Liit kutsub kõiki bussiettevõtteid üles järgima rangemaid rehvinõudeid juba täna.