Sõidusoodustused endiselt ettevõtete õlul

Autoettevõtete Liit ei pea õigeks ühistranspordiseaduse muudatust, mis laiendab tasuta sõiduõigusega isikute ringi ning jätab soodustuste tegemisega kaasnevad kulud vaid veoettevõtete kohustuseks.

Ühistranspordiseaduse § 27 sätestab tasuta sõiduõigusega isikud, kelle sõidukulusid vedajatele ei hüvitata. 15. novembril Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatus täiendab ühistranspordiseadust, suurendades tasuta sõiduõigusega isikute ringi veelgi. Autoettevõtete Liit väärtustab riikliku sotsiaalpoliitika arendamise vajadust, kuid ei pea normaalseks olukorda, kus sõidusoodustustega kaasnev on jäetud puhtalt bussifirmade kanda.

Autoettevõtete Liit on seisukohal, et sotsiaaltoetuste korraldamine ei peaks toimuma eraettevõtete kulul. ”Sõidusoodustuste laiendamine võiks kõne alla tulla riigi või kohaliku omavalitsuse poolt doteeritavatel liinidel, kus tasuta veo kohustus sätestatakse konkursitingimustes ning soodustustega kaasnevad kulud vedajatele katab tellija. Kindlasti ei tohiks sõidusoodustust aga laiendada kommertsliinivedudele.”, kommenteerib olukorda Ivo Volt, Autoettevõtete Liidu reisijateveo spetsialist.

Autoettevõtete Liidu liikmesettevõtete hinnangul moodustavad ühistranspordiseaduse alusel tasuta sõiduõigust omavad isikud 3 – 10% sõitjate koguarvust. Seega jääb ettevõtetel sõidusoodustuste tegemise kohustuse tõttu aastas saamata märkimisväärne osa piletituludest.