Maanteeamet kaalub raskeveokite keeldu Tartu maanteel

Maanteeamet kaalub liiklusohutuse suurendamise eesmärgil keelata Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maanteel Jüri liiklussõlmest Kärevere ristmikuni üle 12 m pikkuste sõidukite ja autorongide (väljaarvatud bussid) liiklus reedeti ja pühapäeviti kella 13.00-st kuni kella 21.00-ni ja esmaspäeviti kella 05.00-st kuni kella 09.00-ni.

Hiljuti läbiviidud liiklusloendus näitab, et üle 12 meetriste sõidukite osatähtsus antud teelõigul on üle 10%. Autorongide sõidukiirus on tavasõidukitest tunduvalt väiksem ning tingib pikki sõidukikolonne tipptundidel. Pikkade kolonnide tõttu on möödasõidud ohtlikud.

Teeseaduse § 25 lõike 2 kohaselt korraldab Maanteeamet teehoidu riigimaanteedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks. Sama seaduse § 33 lõike 7 kohaselt laste ja teiste reisijate ohutuse tagamiseks võib tee omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liiklemiseks ühissõidukite marsruudil.

16. novembril toimub Maanteeameti eestvedamisel ümarlaua nõupidamine, et arutada läbi asjaomaste organisatsioonide ja asutuste esindajate osavõtul liikluse keelustamisega kaasnevaid asjaolusid.

Eelnevast lähtudes kutsub Autoettevõtete Liit esitama oma arvamusi seoses küsimusega. Esitatud arvamustest koostab AL ühtse seisukoha, mille esitab kõikidele nõupidamiste osapooltele. Arvamused palume saata: al@autoettevoteteliit.ee