Seadusemuudatus nõuab pikemat puhkeaega

Aprillis 2007 jõustuv liiklusseaduse muudatus sätestab täiendavaid erinõudeid autojuhi töö- ja puhkeajale. Muudatuse kohaselt on nõuete täitmise eest vastutavad lisaks transpordiettevõtetele ka reisikorraldajad, alltöövõtjad ja juhtide vahendamisega tegelevad agentuurid.

Autoettevõtete Liit peab vajalikuks teavitada muutustest õigeaegselt kõiki maanteetranspordiga tegelevaid ettevõtteid ja nende koostööpartnereid. „Ettevõtte tegevuse planeerimisel ja uute lepingute sõlmimisel on oluline, et osataks õigeaegselt arvestada ka töö- ja puhkeaega reguleeriva seadusandlusega ja selle nõuete muutumisega”, selgitab Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori.

Kõnealune liiklusseaduse muudatus suurendab juhi kohustuslikku puhkeaega seniselt kaheksalt tunnilt üheksa tunnini ööpäevas. Sõitjateveol nõuab muudatus autojuhile 24 tunnist järjestikust puhkeaega iga töötatud nädala kohta. Nõuete täitmise eest on uue korra järgi vastutavad lisaks transpordiettevõtetele ka reisikorraldajad, alltöövõtjad ja juhtide vahendamisega tegelevad agentuurid.

Uued nõuded sätestuvad Liiklusseaduse muutmise seaduse § 20’ 3 alusel ning järgivad Euroopa Liidu määruse 561/2006/EÜ põhimõtteid.