Pimedate ühing juhib tähelepanu nägemispuudega inimeste erivajadustele ühistranspordis

Täna algas Põhja-Eesti Pimedate Ühingu kampaania, mis manitseb bussijuhte ütlema peatuste nimesid. Kampaania selgitab ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme ja puudest tingitud erivajadusi ning on seotud Rahvusvahelise Valge Kepi Päevaga, mida tähistati 15. oktoobril.

Vaegnägevate ja pimedate inimeste raskused on tihtipeale seotud ühiskondliku transpordi kasutamisega. Pimedate Ühing toob probleemidena välja raskesti leitavad või halvasti nähtavad liininumbrid, liiklusummikutest põhjustatud ebatäpsused sõiduplaanides ja selle, et juht ei ütle sageli reisijatele peatuse nime.

Selgitamaks ühissõidukite juhtidele peatuste nimede ütlemise vajalikkust, viiakse 16. oktoobrist 31. oktoobrini läbi kampaania “Ole minu silmad”, mille käigus jagavad nägemispuudega inimesed ühissõidukijuhtidele, kes ei ütle peatuste nimetusi, nii eesti- kui venekeelse tekstiga sõbralikke meeldetuletuslipikuid, selgitusega, miks peatuste nimede ütlemine on vajalik.

Samas tänab Põhja-Eesti Pimedate Ühing neid ühissõiduki juhte, kes teevad oma tööd korrektselt.

LOE KAMPAANIA KOHTA TÄPSEMALT