Ümarlaud

28.jaanuaril 2010 toimus Autoettevõtete Liidus ümarlaud, kus arutati eriotstarbelise diislikütuse kasutamist metsatöödel ja kütuse vedu raelankidele.

Ümarlaual osalesid Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad ning Autoettevõtete Liidu metsa ülestöötajate ja kokkuveo sektsiooni eestseisus.