Kaupade maanteekabotaa?

EL määruse (EMÜ) nr 3118/93 artikkel 1 kohaselt võib ühe liikmesriigi vedaja teostada teise liikmesriigi territooriumil veose riigisiseseid ehk kabotaa?vedusid ajutisel alusel. Selle kohta, mida tähendab ja kuidas tõlgendada mõistet „ajutisel alusel“ kabotaa?veo teostamine on EL komisjon andnud välja vastava tõlgenduse. Nimetatud tõlgenduse eestikeelse tekstiga saate tutvuda siin