Muutunud on autojuhi mittetöötamise tõendi vorm

Euroopa Komisjoni otsusega  2009/959/EL võeti vastu uroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) 561/2006 tuleneva autojuhi mittetöötamise tõendi UUS vorm.

Tõendi vormi leiate siit