Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit kutsuvad ettevõtteid osalema palgakõnelustel

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustasid läbirääkimisi uue palgakokkuleppe sõlmimiseks siseriiklikus autoveosektoris, millega soovitakse ühtlustada autojuhtide palgataset. Palgaleppe toetuspinna laiendamiseks ootavad sotsiaalpartnerid asjast huvitatud töötajaid võtma kuu aja jooksul kontakti Transpordi Ametiühinguga ja ettevõtjaid Autoettevõtete Liiduga.

Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori avaldab lootust, et lepe saab olema ettevõtteid tihedas konkurentsis igati toetav. „Kutsume ettevõtjaid osalema ning andma endast parima töökeskkonna probleemide lahendamisel,“ sõnas Tori ja lisas, et viis, kuidas seda kõike nii teha, on osapoolte aktiivsuse küsimus.

Transpordi Ametiühingu esimehe Peep Petersoni sõnul on ametiühingu jaoks tähtis, et autojuhtide palgasüsteemid tagaks juhtidele suurema kindlustunde haiguse ja pensioni puhuks, aga ka julgeoleku teistele liiklejatele, et palka ei maksta liikluseeskirjade rikkumise eest.

Laual on ennekõike töötasu ning töö- ja puhkeaja reeglid ning need oleksid automaatselt kohustuslikud täita kogu sektorile.