Kehtna MTK avas uue tehnikamaja

29. mail avas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli renoveeritud õpilaskodu ja tehnikamaja. Õpilaskodu ja raskemasinate praktilise väljaõppe keskuse projekte rahastati EL struktuurifondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel. Kaasaegse sisutusega väljaõppekeskus on eeldus heade kutsealaste oskustega raskemasinate, veokite, busside ja liikurmasinate tehnikute koolitamiseks. Õpilaskodu renoveerimine ja kaasajastamine loob õppuritele paremad tingimused elamiseks ja puhkamiseks.
Kooliperet olid tähtsa sündmuse puhul tervitama tulnud koostööpartnerid ja tööandjad, kelle jaoks on oluline kvalifitseeritud tööjõu järjepidev ettevalmistamine.