Riigikogu esimees ja majandusminister kohtusid liidu liikmetega

9. juunil toimus Autoettevõtete Liidu korraline üldkoosolek. Valiti president ja juhatus ning kinnitati majandusaasta aruanne. Külalistena osalesid Riigikogu esimees Eiki Nestor ja majandusminister Urve Palo.

Vabas õhkkonnas toimunud arutelul räägiti transpordisektori probleemidest ja pakuti välja mõistlikke lahendusi edasiseks arenguks.

Kõne all olnud teemad puudutasid riigihankeid, teede kasutamist ja rahastamist, rongi- ja bussiliikluse arendamist, alternatiivkütuseid, sotsiaaldialoogi, auto- ja bussijuhtidele makstavat lähetusraha, kolmanda sektori koostööd avaliku sektoriga.

Palo nentis, et peab väga oluliseks sisulist diskussiooni ettevõtjaid esindavate organisatsioonidega ja soovib neid senisest märksa enam sektorit puudutavate seaduseelnõude väljatöötamise protsessi kaasata.