Metsavedajad otsivad lahendusi konkurentsivõime tõstmiseks

Autoettevõtete Liit korraldab kolmapäeval, 2. märtsil koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Erametsaliiduga rahumeelse meeleavalduse, et pöörata üldsuse, ametkondade ja poliitiliste erakondade tähelepanu puidutranspordi arengut takistavatele küsimustele.

Kehtiva täismassipiirangu tõttu on ümarmaterjali vedu Eestis ebaefektiivne ja ettevõtjate konkurentsivõimet pärssiv. 2010. aastal läbi viidud „Puidutranspordi makromajandusliku uuringu“ raames uuriti erinevaid võimalikke autorongide täismassistsenaariume Eesti oludes: 44 t (tänane kehtiv üldpiirang), 52 t ja 60 t.  Uuringu tulemusena leidsid teadlased, et suurema täismassi puhul (60 t) kaasneks vedude majandusliku efektiivsuse kasv ja hoitaks kokku 15, 4 milj eurot otseseid kulusid aastas, väheneks liiklussagedus ja läbisõit 21 miljoni kilomeetri võrra ning paraneks liiklusohutus. Väheneks vedude keskkonnamõju, sealhulgas CO2 emissioon 35% võrra. Koormussageduse vähenemisega kaasneks teekatendi kulumise vähenemine. Uuringus leitakse, et mõistlik on tõsta vedude efektiivsust ning panustada Eesti maanteede infrastruktuuri arendamisse. Uuringus osalesid Autoettevõtete Liit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Riigimetsa Majandamise Keskus. Uuringu teostajaks oli Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tartu Ülikooli poolt loodud konsortsium.

Eestis ümarmaterjali veol kasutatavad kaasaegsed metsaveokid on projekteeritud ja ehitatud selliselt, et  täismassi tõstmine 60 tonnini ei vii teljekoormust üle Eestis lubatud normi. Konkurentmaades on lubatud täismass suurem (Soomes ja Rootsis 60 t  ning Lätis lubadega 52 t) ning Soome ja Rootsi suund on tõsta täismassi 70…90 tonnini lisades vastavalt autorongile telgi ja pikkust. Et konkurentsivõimes veel täiendavalt mitte maha jääda, tuleb meil oma 44 t-lt piirangult ülespoole liikuda.

Tuleb tegutseda koostöös ning leida operatiivsed lahendused täismassi ebamõistliku piirangu taseme tõstmiseks 60 tonnini. Olemas on poliitiline valmisolek piirangu muutmiseks mõistlikumaks, kuid ettevõtjate hinnangul ei tegele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ala haldava ministeeriumina eesmärgipäraselt ja lükkab võimalikke lahendusi teadmata kaugesse tulevikku.

Et näitlikustada hetkel veetavate koormate suurust ja autode tehnilise võimekuse erinevust, saab 2. märtsil  kell 12.00-14.00 näha koormatega metsaveoautosid Eesti erinevais paigus: Imaveres, Tartus, Pärnus ja Narva – Tallinn maanteel.  See on rahumeelne ettevõtjate pöördumine avalikkuse poole, et otsida probleemile lahendusi. Vajalik on kõigi osapoolte koostöö nii riigi- kui erasektoris, et tõsta meie metsasektori konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust ning parendada infrastruktuuri. Efektiivsuse kasv veol mõjutab Eesti metsaomaniku (nii riigi kui era) tulu positiivselt, hoides kokku ebamõistlikke kulusid. Efekt vedudel kasvaks ka teistes sektorites, näiteks puistematerjalide ja vedelike vedudel.

Pressikonverents ajakirjanikele toimub 02. märtsil kell 9.00 – 10.00 Autoettevõtete Liidus, Akadeemia tee 20.

Lisainfo:
Villem Tori
Autoettevõtete Liit
Tel. 6412 511
al@autoettevoteteliit.ee

Ott Otsmann
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tel. 6567 643
ott.otsmann@emtl.ee