Teabepäevad sõidukijuhtidele

Tööinspektsioon korraldab märtsis Euroopa Sotsiaalfondi toel neli tasuta teabepäeva sõidukijuhtide töö- ja puhkeajast. Lektorid on Priit Tuuna Politsei- ja Piirivalveametist ning Ilmar Ronk Tööinspektsioonist.Täpsema info koolituste kohta leiate Tööinspektsiooni kodulehelt aadressil www.ti.ee