“Liikleme ohutult!” seminarid plaanis ka tuleval aastal

MKM toetatava liiklusjärelevalve alase koostööprojekti „Liikleme ohutult – 2008!” Mäetagusel toimunud seminaril osalenud sidusgrupid tõdesid, et seminaride sarja korraldamist on tingimata vajalik jätkata ka edaspidi. Välja toodi  mitmed teemad, mida 2009. aastal käsitleda tuleks.

Liikleme ohutult – 2008!” on otsene jätk  Autoettevõtete Liidu 2006. aastal alustatud õppeseminaride sarjale ning 2007. aastal MKM toetatud koostööprojektile „ Liikleme ohutult”. Taolised seminarid on vajalikud õigusloome esindajatele, järelevalveametnikele ja transpordiettevõtjatele, et jõuda ühiste arutelude käigus seadusandluse põhimõtete ühtse tõlgendamiseni, vältimaks võimalikke probleeme ja mitmeti mõistmist kontrollimise käigus või tahtmatut seaduse rikkumist autojuhtide poolt.

2008. aastal on koostööprojekti „Liikleme ohutult -2008!” raames läbi viidud kolm seminari. Seminaridel käsitleti digimeeriku töö põhimõtteid, kasutamist, andmete salvestamist ja töötlemist, viidi läbi praktiline õppus digimeeriku simulaatoril. Käsitleti auto- ja bussijuhtide töö- ja puhkeaja nõudeid ja nende kontrollimist Tööinspektsiooni pilgu läbi, samuti seadusandlikest aktidest tulenevaid erisusi. Terve seminaripäev kulus liiklusseaduse muudatuste tutvustamiseks. Viimasel seminaril Mäetagusel räägiti autoveoseaduse muudatustest, vaatluse all oli olukord liikluses koormate kinnitamisel, sõidukite massid ja mõõtmed, kuulati ettekannet juhtide väsimusest ja sellega seonduvatest ohtudest.