Juhi töö- ja puhkeaja seminar Võrumaal

Autoettevõtet Liit korraldas 11.-13.septembril  MKM poolt toetatava koostööprojekti „Liikleme ohutult” raames Võrumaal, Haanjamehe talus juhi töö- ja puhkeaja seminari.

Seminaril osalesid kõik maanteetranspordi valdkonna sidusgrupid: politseiametnikud Julgestuspolitseist ja Politseiprefektuuridest, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Tööinspektsiooni, ARK-i, Autoettevõtete Liidu, ERAA ja vedajate esindajad.

Osapoolte eesmärgiks on tõhustada erinevate ametkondade, ministeeriumi ja vedajate
koostööd. Keskenduti eelkõige sõidukijuhi töö- ja puhkeaega käsitlevate
seadusandlike aktide täitmise ja järelevalvega seonduvatele küsimustele, kuid arutati  ka palju muid transpordi  päevakajalisi probleeme.

Seminari käigus teostati politseioperatsioon Luhamaa ja Koidula piiripunktides. Politseioperatsiooni suunitluseks oli raskeveokite, ühistranspordi, töö- ja puhkeaja ning tehnoseisundile ja varustusele kehtestatud nõuete täitmise kontroll, samuti Liiklusseadusest tulenevate muude nõuete eirajate väljaselgitamine, tagaotsitavate isikute ja varastatud sõidukite avastamine.

Politseioperatsiooni oli kaasatud Julgestuspolitsei ja Põhja, Lääne, Lõuna ning Ida Politseiprefektuuride esindajad. Lisaks ARK, Tolli- ja Maksuamet, Piirivalveamet, Autoettevõtete Liit, ERAA, sõidumeerikute tootjaettevõte Stoneridge Electronics.

Kontrolliti riiki sisenevat transporti. Esines palju tehniliselt mittekorras sõidukeid ning sõidu- ja puhkeaja alaste nõuete eirajaid.

Kokku kontrolliti politseioperatsiooni käigus 51 veokit, neist tehnorikkega oli 20 , 14 veokit saadeti erakorralisele ülevaatusele, sõidu- ja puhkeaja rikkumisi esines 8 sõidukijuhil, tagasi saadeti riigipiirilt 9 sõidukit.

Autoettevõtete Liidule teeb sügavalt muret, et  riik ei suuda tagada piiriületuse järjekordades viibivatele veokijuhtidele elementaarsemaidki olmetingimusi ning loob olukorra, kus neil pole võimalik täita töö- ja puhkeaja nõudeid.