Eesti peab otsustama, kas avada siseriiklik autokaubaveoturg Euroopa Liidu vedajatele. Autoettevõtete Liit algatas diskussiooni ühtse seisukoha loomiseks.

02.01.2006

Eesti liitumisega Euroopa Liitu käivitus vastastikune üleminekumehhanism siseriiklike maanteetranspordi vedude teostamise osas. Siseriiklikud maanteetranspordi veod teise liikmesriigi territooriumil (e. kabotaa?veod) ei ole Eestis registrisse kantud vedajatele kuni teise ühinemisjärgse aasta lõpuni (01.05.06) lubatud. Sama kehtib teiste liikmesriikide vedajate kohta autoveo teenuste osutamisel Eestis.

Enne teise ühinemisjärgse aasta lõppu tuleb liikmesriikidel teatada Euroopa Komisjonile kas nad avavad autokaubaveoturu oma territooriumil või pikendavad tähtaega veel kahe aasta võrra. Üleminekumehhanism toimib süsteemi 2+2+1 alusel, mis võimaldab kabotaa?vedude reguleerimist ülemineku aja (ühe aasta) vältel. Täielik üleminek kabotaa?vedude liberaliseerimisele on kõikidele liikmesmaadele ette nähtud kuupäevaks 01.05.2009.

Autoettevõtete Liidus on teemaga seoses avatud diskussioon. Moodustamaks ühtset seisukohta ootab AL nii oma liikmete, kui ka kõikide teiste asjaosaliste seisukohti kabotaa?vedude teostamise korraga seoses.