AL korraldas Tartu bussijuhtidele teabepäeva

19.01.2006

18. jaanuaril toimunud teabepäeva põhiteemaks oli töö- ja puhkeaja seadusega seonduv. Autoettevõtete Liidu Tartu piirkonna liikmesettevõtete bussijuhtidele mõeldud üritusel esinesid ettekannetega julgestuspolitsei liiklusjärelevalve talituse vanemkonstaabel Priit Tuuna ja AL-i direktor Villem Tori.

Tori sõnul puudutab antud valdkond otseselt igat elukutselist juhti. Sestap on hea meel tõdeda, et ka ettekannetele järgnenud aktiivne arutelu kujunes pikemaks kui esialgu planeeritud.

Teabepäev keskendus eeskätt bussijuhtide tööspetsiifikale nii kommerts- kui avalikel liinidel. Arutati erinevaid olukordi ning nende käsitlemist seaduses. Tõdeti, et teatud juhtudel on bussijuhtidel keeruline vastutada selle eest, et kõik oleks täpselt nii nagu seaduses ette nähtud. Näiteks võib juhtuda, et hoolimata korrektselt vormistatud liinigraafikust, muudavad rasked ilmastikuolud seaduse täitmise keerukaks.

Samuti tõdeti vajadust kujundada praktika võimalike probleemide lahendamiseks, mis lähtuks juba tekkinud olukordadest ning arvestaks kõikide osapoolte huve. Autoettevõtete Liit hindab seejuures kõrgelt tiheda koostöövõrgustiku teket politseiga ning panustab edaspidi selle jõulisemale arendamisele.