Autoettevõtete Liit toetab väävlivaba diislikütuse kasutuselevõtu edasilükkamist

Autoettevõtete Liit toetab eelnõud, lükata väävlivaba diislikütuse kasutuselevõtt kolme aasta võrra edasi.

10 Eesti kütusemüüjat, Autoettevõtete Liit ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon esitasid pöördumise Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumile, et toetada eelnõud, mis lükkaks diislikütuste kasutuselevõtu Eesti Vabariigis kolme aasta võrra edasi

Keskkonnaministeeriumi määrusega nr 38 „Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded“ (19.05.2005) otsustas Eesti Vabariik üle minna nn väävlivabadele kütustele (mille maksimaalne väävlisisaldus on 10 mg/kg).

Pöördumise teinud kütusemüüjad (Jetoil AS, Kagu Petrool AS, Kvare Petroleum OÜ, Letofin AS, Livoil AS, Mark Oil OÜ, Maardu Terminal AS, NB Oil Group, Reval-Oil OÜ, AS Saurix Petroleum) on aga seisukohal, et täielik üleminek 10 mg/kg väävlisisaldusega kütustele 2006. aasta alguses tekitab turule monopoolse tarnija ja võib seeläbi lõpetada enamiku kodumaiste kütusemüüjate tegevuse.

Kütusetootjate sõnul on enamus Eestis müüdavast diislikütusest hetkel veel pärit Venemaa ja Valgevene naftatöötlemistehastest. Sealt pärit diislikütus väävlisisaldusega 50 mg/kg on oma soodsama hinna tõttu alternatiiviks Leedu Mazekiai tehase omale. Käesoleval ajal tarnib väävlivaba diislikütust Mazekiaist Eestisse vaid üks ettevõte ning talvisele väävlivabale diislikütusele Venemaalt pakkumist ei ole.

Kütusemüüjate pöördumist ministeeriumile toetavad Autoettevõtete Liit ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon. Väävlivaba diislikütuse nõue toob ilmselt kaasa kütusehinna kallinemise. Seega satuvad ebasoodsasse olukorda kõik autovedajad, kuna kasutavad teenuste pakkumiseks reeglina diislikütust. Ülitiheda konkurentsi tingimustes muudab igasugune kulude tõus sageli küsitavaks ettevõtete kasumlikkuse. Võimaliku kütusehinna tõusu tõttu võivad seega pidurduda investeeringud transporditeenuste kvaliteedi tõstmisel.

Võrdse konkurentsi tingimuste tagamisel transporditurul on lisaks ka oluline, et ei tekiks olukorda, kus meie naabrite transpordiettevõtted saaksid eelise turul seetõttu, et võivad kasutada kõrgema väävlisisaldusega ja seega odavamat diislikütust. Eurodirektiiv 2003/17/EC sätestab täieliku ülemineku diislikütustele väävlisisaldusega mitte üle 10 mg/kg alates aastast 2009.

Autoettevõtete Liit peab keskkonna säästlikkust väga oluliseks ning pooldab üleminekut väävlivabale kütusele niipea kui on tagatud võrdse konkurentsi tingimused kütuseturul, mis garanteeriksid vedajale omakorda parima võimaliku kütuse hinna.