AL infopäeval keskenduti töö ja puhkeaja korraldusele

01.11.2005 toimus järjekordne Autoettevõtete Liidu infopäev. Infopäeva põhiteemadeks oli seekord digitaalse sõidumeerikuga seonduv ning töö- ja puhkeaja korraldust puudutavad küsimused.

Firma KG Knutsoni esindaja Hr. Tarmo Rea tutvustas loengu ja praktikumi käigus Autoettevõtete Liidu liikmetele Siemens VDO digitaalse sõidumeeriku tööpõhimõtteid ning võimalusi.

Töö- ja puhkeajaga seonduvaid sõlmküsimusi käsitles oma ettekandes Autoettevõtete Liidu direktor Hr. Villem Tori. Ettekandes keskenduti töö- ja puhkeaega reguleerivatele seadustele: liiklusseadus EMÜ 3820/85, EMÜ 3821/85 ning direktiivile 2002/15.

Teavitamaks auto- ja bussijuhte töö- ja puhkeaja seadustega seonduvatest asjaoludest jätkuvad spetsiaalsed koolitused ja seminarid juba liikmesettevõtete juures.