Autoettevõtete Liidus tutvustati uue riigihangete seaduse eelnõud

18. novembril toimus AL-i infopäev, mille seekordseks teemaks oli uue riigihangete seadusega seonduv. Kavandatava seaduse eelnõu teksti tutvustas jurist Margus Pirksaar. Infopäeval osalesid liidu liikmesettevõtete ning maavalitsuste esindajad.

Rahandusministeerium saatis hiljuti kooskõlastusringile riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on lihtustada hankemenetluse korda. Uus seadus peaks plaanide kohaselt jõustuma 31.01.2006.
Rahandusministeerium selgitab uue seaduse väljatöötamise ühe põhjusena Eesti kohustust võtta järgmise aasta 31. jaanuariks üle Euroopa Liidu riigihangete direktiivid.

Loe Rahandusministeeriumi vastavat uudist:
http://www.fin.ee/index.php?id=13763 
Riigihangete seaduse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda:
http://www.fin.ee/?id=12149.