Autoettevõtete Liidul tuleb esitada seisukoht seoses raskeveokite liikluse osalise keelamisega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel

Liiklusohutuslikel kaalutlustel on Maanteeamet teinud ettepaneku üle 12 m pikkuste sõidukite ja autorongide (väljaarvatud bussid) liikluse osaliseks keelamiseks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel. Ettepaneku kohaselt keelataks suurte veokite liiklus lõigul Jüri liiklussõlm (põhimaantee km 11,8) kuni Kärevere ristmik (põhimaantee km 169,1) reedeti kella 13.00-st kuni 20.00-ni ja esmaspäeviti kella 05.00-st kuni kella 09.00-ni. Ettepanek on arutluses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Autoettevõtete Liit peab 7. juuliks esitama MKM-ile oma seisukoha seoses ettepanekuga. Seoses sellega kutsub AL üles kõiki autotranspordifirmasid avaldama oma seisukohti. AL ootab kõiki arvamusi kuni 3. juulini ning esitab nende põhjal oma lõpliku arvamuse.

Oma seisukohad palume saata Autoettevõtete Liidu üldaadressile: al@autoettevoteteliit.ee