AL tutvustab Riigikogu komisjonidele reisijateuuringu tulemusi

12.06.2006 esitleb Autoettevõtete Liit Riigikogu majanduskomisjonile ja rahanduskomisjonile hiljutist Stratumi uuringut reisijate käitumisest, hoiakutest ja ootustest seoses ühistranspordiga Tallinna ja Tartu vahel.

Uuringu tulemused kinnitavad, et buss jääb eelistatuimaks ühistranspordiliigiks isegi siis, kui rongiliiklusesse on tehtud suuremahulisi investeeringuid. Täna sõidab Tallinn-Tartu liinil bussiga pea 17000 inimest – rongireisijate arv on umbes 3000. Ka kõige julgemate prognooside järgi ei muudaks oma eelistust rohkem kui 34% tänastest reisijatest.

Autoettevõtete Liidu seisukoht on, et riik peaks võrdselt toetama nii raudtee- kui maanteetranspordi arendamist. Praeguseks väljatöötatud arengusuunad pööravad bussitranspordi arendamisele rööbastranspordiga võrreldes ülimalt vähe tähelepanu. AL rõhutab, et ühistransporti tuleb vaadelda süsteemsena. Jätkusuutliku arengu tagamiseks tuleks kujundada prioriteete, mis ühilduksid rohkem Eesti kontekstiga ning õigustaksid end ka pikemas perspektiivis.

samal teemal eelnevalt