Ühistranspordi ümarlaud

Autoettevõtete Liit korraldab 12. novembril 2007 Tööandjate Majas ühistranspordi ümarlaua, millel osalevad Riigikogu majanduskomisjoni koosseisu kuuluvad erinevate erakondade poliitikud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Autoettevõtete Liidu ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse spetsialistid.

Ümarlaual on kõne all vabariigi ühistranspordi hetkeolukord ja tulevikuväljavaated.

Ühistranspordi ümarlaud kutsuti Autoettevõtete Liidu eestvõtmisel ellu 2005. aastal, et üheskoos leida lahendusi ühistranspordi jätkusuutliku arengu kindlustamiseks ning  elanikkonna sõiduvajaduste paremaks ja efektiivsemaks tagamiseks. Ümarlaua koosolekud toimusid regulaarselt kord kuus ning kokkuvõtteks tõdeti, et need nõupidamised on olulisel määral aidanud riigikogu liikmetel mõista ühistranspordi probleeme ning saadud info on abiks erinevate transpordi valdkonna küsimuste menetlemisel.