Tööandjad soovivad tõsta bussijuhtide alampalga 800 eurole

Autoettevõtete Liit esitas Transpordi-ja Teetöötajate Ametiühingule ettepaneku bussijuhtide alapalga tõstmiseks 800 eurole, mis on praegu kehtivast bussisektori alampalga määrast 12,5% võrra suurem.

Sektori laiendatud üldtöökokkuleppe sõlmimine tähendaks täistööajaga töötavale bussijuhile nii avalikul kui kommertsliiniveol minimaalset palgataset alates 800 eurost.

Muudatus võimaldab viia bussijuhtide alampalga sektori-üleselt ühtsele tasemele ning luua sellega tingimused võrdväärseks konkurentsiks. Ühtlasi kindlustab alampalga tõus bussijuhte arvestatava miinimumtasuga, millele omakorda lisanduvad täiendavad tasud vastavalt tehtud tööle.

Sektori alampalga määr on ettepaneku kohaselt kohustuslik kõigile riigisisesel avalikul ja kommertsliiniveol töötavatele tööandjatele ning töövõtjatele