Tööandjad ja töövõtjad leppisid kokku bussijuhtide alampalga tõusu

Autoettevõtete Liit ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing leppisid Riikliku lepitaja vahendusel kokku uue sõitjateveo üldtöökokkuleppe (bussisektori laienda­tud kollektiiv­lepingu) alampalga numbrid kolmeks aastaks. Normtundidega töötava bussijuhi kuupalga alammäär tõuseb 2020. aastal 1050 euroni, 2021. aastal 1150 euroni ning 2022. aastal 1250 euroni.

Üldtöökokkuleppe projektiga saab tutvuda osapoolte veebileheküljel alates 12.12.2019. Huvitatud isikutel on võimalik ühe kuu jooksul kuni 12.01.2020 esitada lepingupooltele kollektiivlepingu projekti kohta oma põhjendatud arvamusi ja ettepanekuid e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee

Laiendatud sektori üldtöökokkulepe jõustub 2020. aasta aprillis.

Uus üldtöökokkulepe tõstab tänasega võrreldes bussijuhtide töötasu ligi kolmandiku ning tagab kolmeks aastaks sektoris töörahu.

Üldtöökokkuleppe tekstiga saate tutvuda SIIN