Renoveeritud busside kasutamine riigihangetel

Avaliku teenindamise lepingute alusel teenindavate liinidebusside olukord lähtub riigi ja omavalitsuste toetustest, sõitjatelt laekuvast piletitulust ning vedajate ja nende finantseerimise allikate majanduslikest võimalustest, samuti riigi poolt seatud tingimustest riigihangetel. Riik on üldjuhul seadnud tingimusteks vedajate poolt avaliku teenuse osutamise madalaima hinna aga ka järjest enam busside  piirvanuse. Siinkohal on tõstatatud küsimus, kas ainuüksi busside vanus määrab kasutatava veeremi kvaliteedi ja mugavuse. Vedajatele oleks see ressursi säästmine, kuna bussi renoveerimine maksab Soome sellekohast praktikat arvesse võttes hinnanguliselt kuni 30% uue bussi maksumusest. Riigi poolt vaadatuna on positiivne, et tekivad uued töökohad, kindlustatakse reisijatele täiendavaid mugavusi ja renoveerimine on keskkonnasäästlik ilma oluliselt suuremate kapitalikuludeta.
Riigihangetel ei ole tänaseni kasutatud mehhanisme, mis annaksid eelise renoveeritud busside pakkujatele, mistõttu vedajad ei ole motiveeritud busse renoveerima ja hiljem neid riigihangetel ka pakkuma.
Lähtudes ülaltoodust ja toetudes Soome Vabariigi Bussiliidu (Linja-Autoliitto) Oulu osakonna ja Oulu Maavalitsuse (Oulun Läänihallitus) 2006. aastal käivitunud praktikale on Maanteeamet algatanud tegevused regulatsiooni loomiseks, mis arvestaks Eestis läbiviidavates riigihangetes renoveeritud bussi vanuseks 5 aastat (60 kuud).
Maanteeameti ja Tallinna Tehnikakõrgkooli koostöös on välja töötatud esialgne projekt, mis käsitleb riigihangete muutmise korda, bussi taastamise tehnilist kirjeldust, ekspertiisi teostamist jne.
Kapitaalselt renoveeritud busside riigihangetel arvestamist reguleeriva raamistiku välja töötamine on põhjendatud üksnes juhul,  kui vedajate poolt on reaalne huvi nimetatud regulatsiooni loomiseks.
Maanteeamet  tegi Autoettevõtete Liidule ettepaneku koostöös vedajatega kujundada oma seisukoht busside renoveerimise küsimuses.Autoettevõtete Liit toetab väljapakutud ideed. Lisaks riigihangetel arvestamisele võiksid ka teenuse tellijad hakata korralikult renoveeritud busse väärtustama.