MKMle esitleti Kehtna Rasketehnika Kompetentsikeskuse projekti

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool (MTK) esitles novembri lõpus koos partneritega, kelle hulka kuulub ka Autoettevõtete Liit,  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Kehtnasse rasketehnika kompetentsikeskuse (RKK) rajamise projekti.
Kehtna MTK on Euroopa Regionaalarengu Fondi toel saanud rahastuse raskemasinate praktilise väljaõppe keskuse õppehoonete renoveerimiseks. Uues õppekompleksis saavad juhtide väljaõppe ühe osana olema veoauto-, bussi ja liikurmasina sõidu- ja töösimulaatorid. Puudu on aga kutseliste veoauto-, bussi- ja liikurmasinajuhtide ettevalmistamiseks ja täiendõppeks vajalik praktilise väljaõppe keskkond. Raskete masinate kasutamist tuleb õpetada mitte selleks kohandatud õppeväljakutel vaid avatud liiklusega teedel ja ehitusplatsidel.  Sellise keskkonna rajamiseks Raplamaale, Kehtna valda, Kehtna MTK kasutus olevale 50 ha suurusele riigi maale on valminud eskiisprojekt. Kehtna on geograafiliselt sellelaadse kompetentsikeskuse loomiseks väga heas kohas ja koolil on kaasaegsed majutustingimused.
Kehtna RKK täidab kuut põhifunktsiooni:
1) rasketehnikaalase kompetentsi koondamine klastrisse
2) innovaatilisi lahendusi vajavate ülesannete andmebaasi loomine ja selle haldamine
3) innovatsioonideks vajaliku täiendava kompetentsi kaasamine
4) tehnilise infrastruktuuri väljaehitamine, mis loob Eestis arendajatele vajaliku võimaluse rasketehnika testimiseks, uuringute läbiviimiseks, arendustöö tulemuste esitlemiseks
5) rasketehnika juhtide praktiliseks välja- ning täiendõppeks
6) tugi- ja nõustamisteenuste pakkumine ettevõtetele ja töörühmadele, sealhulgas rakenduslike innovatsioonide ja arenduste autoriõiguste kaitse ning turundamine
Hinnanguline investeeringuvajadus on üks  miljon krooni projekti ettevalmistamiseks, sealhulgas tööjaotusvõrgustiku (klastri) loomiseks, tehnilise keskkonna projekteerimise lähteülesande ja põhiprojekti koostamiseks ning vajalike hangete läbiviimiseks. Investeeringu kogumaksumus on ca  70 miljonit krooni.