Maaülikoolis on käivitunud bio-transpordikütuste kasutuse edendamise projekt

Eesti Maaülikooli osalusel on käivitunud rahvusvaheline koostööprojekt ADORE IT, mille peamiseks eesmärgiks on taastuvatest allikatest saadud biokütuste kasutamise edendamine transpordisektoris. Projekti idee on tingitud asjaolust, et praeguse kasvutempo juures ei jõuta Euroopa transpordikütuste turul ilma lisameetmeid rakendamata suure tõenäosusega soovitud biokütuste tarbimise osakaaluni õigeaegselt. Vastavad eesmärgid ja tähtajad on algselt paika pandud Euroopa Liidu nn. taastuvate bio-transportkütuste direktiivis 2003/30/CE, mille sisu on hetkel läbimas põhjalikku uuenduskuuri.
Projekt keskendub bio-transpordikütuste nagu biodiisel ja bioetanool turunõudluse tõstmisele suurte masinaparkide (transpordi- ja bussiettevõtted) omanike, kohalike omavalituste ja väiketarbijate hulgas. Keskseks eesmärgiks on suurendada biokütuseid tootvate ettevõtete, kütust müüvate tanklate ja seda kasutavate autode arvu. Paralleelselt keskendutakse kooskõlastusprotsessidele, mis eelnevad biokütuste tootmisjaamade ning tanklate rajamisele eesmärgiga selgitada välja protsesside kiirendamise võimalusi. Plaanis on korraldada temaatilisi koolitusi kohalike omavalitsuste ametnikele ja põllumajandustootjatele. Biokütuste kasutamise suurendamiseks riiklikul tasemel nähakse ette koostööd ministeeriumitega, et uurida fossiil- ja biokütuste madalaprotsendiste segude müügi organiseerimist. Väiketarbijate hulgas on projekti raames plaanis meedia vahendusel tõsta teadlikkust bio-transpordikütuste kasutamise osas, et suurendada biokütustel töötavate autode osakaalu. Koostöös kütuse- ja automüüjate on kavas selgitada välja bio-transpordikütuste tõhusama reklaamimise- ja neid kasutavate autode populariseerimise võimalusi.
Lähtudes eeltoodust kutsub Maaülikooli projektimeeskond koostööle transpordi- ja bussiettevõtteid, kütuse- ja automüüjaid, kohalikke omavalitsusi, ministeeriume ja meediat, kes on temaatikast huvitatud. Projekti kestvus on 36 kuud, sellest võtab osa seitse partnerit seitsmest Euroopa riigist. Projekti põhirahastaja on Euroopa Liidu Intelligent Energy Europe programm.
Lisainfo: www.adore-it.eu ja Eesti Maaülikool, Bert Holm, bert.holm@emu.ee