Autoettevõtete Liit ja Tallinna Tehnikakõrgkool teevad koostööd autotehnika alase hariduse edendamiseks

Autoettevõtete Liit ja Tallinna Tehnikakõrgkool sõlmisid koostöölepingu, mille põhieesmärgiks  on kaasaaitamine autotehnikaalase kõrghariduse ja täiendkoolituse arengule.

Koostöös tutvustatakse laiemalt autotehnika alaga seonduvat, korraldatakse inseneripraktikat ja täiendõpet, arendatakse edasi õppekavasid ja kaasatakse transpordiettevõtete spetsialiste õppetöö läbiviimisse.