Koostöös viidi läbi Rasketehnika päev Kehtnas

11. juunil toimus Kehtna MTK Tehnikavaldkonna eestvedamisel, koostöös Autoettevõtete Liidu (AL) ja Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) Rasketehnika Päev 2011, mille kandvaks teemaks oli metsaveoga seonduv problemaatika.
Osalejateks olid kooli tehnikavaldkonna koostööpartnerid. Esindatud olid katusorganisatsioonid Autoettevõtete Liit ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, oma uuemate veokitega olid kohal Scania Eesti AS, Silberauto AS, Volvo Estonia OÜ. Samuti oli üritusel esindatud Riigimetsa Majandamise Keskus. Üritus toimus kooli õppesõiduväljakul. Autoesindused pakkusid huvilistele võimalust vigursõidurajal proovida kätt autoroolis.
Kohal olid AL liikmete KaroTrans AS ja Hant OÜ puiduga koormatud metsaveoautod, millel autojuhid demonstreerisid oma kutseoskusi alates autosõiduga ekstreemtingimustes toimetulemisest kuni ümarpuidu maha-pealelaadimiseni.
Üritust väisas Riigikogu liige, majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas. Metsaveoga seonduvate probleemide selgitamisega olid tegevad AL direktor Villem Tori, juhatuse liige Vallo Tenso, EMTL juht Ott Otsmann ja veoautode maaletoojate esindajad.