Koostööprojekti “Liikleme ohutult” jätkuseminar Kohala mõisas

Autoettevõtete Liit kutsub Teid MKM poolt toetatava liiklusjärelevalve alase koostööprojekti ”Liikleme ohutult” raames läbiviidavale seminarile, mille teemaks on dokumentatsioon kauba-ja sõitjateveol ning sõidukite tehnilist seisukorda puudutavad küsimused. Seminaril kuulatakse ettekandeid, toimuvad arutelud ja viiakse läbi politseioperatsioon maanteel.

Toimumise aeg: 13. – 14. november 2007

Toimumiskoht: Kohala mõis, Kohala küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa.

Osalema on kutsutud: Julgestuspolitsei ja Politseiprefektuurid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riiklik Autoregistrikeskus, Autoettevõtete Liit, ERAA, vedajad.

Päevakava:

13. november

10.30                          Saabumine, majutamine
11.00 – 13.00             Seminar
Teema: Dokumentatsioon sõitjateveol (eriotstarbeline liinivedu, omavedu, juhuvedu) – Priit Vene,  MKM
13.00 – 14.00             Lõuna
14.00 – 16.00             Seminar
Teema: Dokumentatsioon kaubaveol (omavedu, ohtlike ainete veo rakendussätted) – Jaak Ideon,  MKM

16.00                    Kohvipaus

16.15 – 18.00             Seminar
Teema: Sõidukite tehnoseisund
Ülevaade olukorrast teedel – Priit Tuuna, Julgestuspolitsei
Rikete ohtlikkus ja rakendatavad sanktsioonid – Andres Soots, ARK
Erakorralisele ülevaatusele suunamise põhjused – Andres Soots, ARK
Info vahetus ja selle täiustamine

18.00                          Seminari lõpetamine

18.30                          Õhtusöök

14. november
08.00 – 09.00             Hommikusöök
10.00                            Politseioperatsioon
13.00 – 14.00             Lõuna
14.00 – 17.00             Politseioperatsioon

Osalemiseks palume kõigil eelnevalt registreeruda e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee või telefonil 6412 511. Registreerumise lõpptähtaeg  06. november 2007.

Info telefonil 6412 511