Kas Eesti ühistransporti tabab 2009. aastal krahh?

Kas Eesti ühistransporti tabab 2009. aastal krahh?

PRESSITEADE

Autoettevõtete Liit
09.09.2008

2009. aasta Riigieelarve koostamise käigus on ilmnenud, et riiklik toetus maakondade bussitranspordile ei suurene või halvemal juhul võib isegi väheneda. Olukorras, kus aasta-aastalt on oluliselt kasvanud kõik transpordi korraldamise kulud, võib toetuste vähendamine tähendada bussiliikluse sulgemist väga paljudes Eesti piirkondades.

Autoettevõtete Liidu arvestuste kohaselt peaks järgmise aasta maakonnaliinide toetuse summa tõusma vähemalt 330 miljoni kroonini selleks, et säilitada elanikkonnale enam-vähem senisel tasemel bussidega liikumise võimalus. Juhul, kui toetuse summa jääb selle aasta, so 265 miljoni krooni tasemele või hoopiski väheneb, on vedajad sunnitud liine olulisel määral vähendama või hoopiski loobuma maavalitsustega sõlmitud lepingutest. Sellisel juhul on maavalitsused kiirendatud korras sunnitud korraldama konkursid uute vedajate leidmiseks ja teenuse maksumus võib veelgi kallineda. Maavalitsused on seda võimalust ka ette näinud ja hinnanud toetuse vajaduseks juba üle 400 miljoni krooni.

“Eesti bussitransport ja tegelikult kogu ühistranspordisüsteem on väga suures ohus ja toetuste mittesuurendamine võib sektorile tuua krahhi.“, kommenteeris Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori. “Toetuste piiramine käivitab ahelreaktsiooni: bussiliine vähendatakse ja bussipileti hinda tõstetakse; inimestel jääb sõiduvõimalusi vähemaks aga see on kallim; osad inimesed loobuvad seetõttu bussist auto kasuks; ühistranspordi kasutajaid jääb seega veelgi vähemaks; seetõttu väheneb endiselt piletitulu ja ühistranspordi toetuse vajadus kasvab hoolimata sõiduvõimaluste vähenemisest ja kvaliteedi halvenemisest. Meie sõnum poliitikutele ja ühistransporti korraldavatele ametnikele on, et ühistranspordi toetuste pealt kokku hoidmine tähendab ühiskonnale olulist kulude kasvu. Me oleme välja arvestanud, et bussifirma, mis saab liinide teenindamiseks toetust 1 miljon krooni, maksab maksudena riigile tagasi 1,1 miljonit krooni. Seega loodetud kokkuhoiu asemel saab riik hoopis kahju.“

Bussinduses valitsevat olukorda ja võimalikke edasisi arenguid käsitletakse homme, 10. septembril toimuval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Autoettevõtete Liidu poolt korraldataval infopäeval, kus veoettevõtjad ja transporditeenuse tellijad loodavad saada täpsemat infot järgmise aasta toetuste osas ja sellest tulenevalt kavandada edasisi tegevusi. Samuti üritavad vedajad veelkord poliitikutele ja ametnikele selgitada, et ühistranspordi arvelt kokkuhoid tähendab pikemas perspektiivis väga olulist teenuse kallinemist ja tegelikult kaotab riik rohkem kui kokku hoiab.

Lisainfo: Autoettevõtete Liit, tel 6412 511